درباره نقش نگار

همه‌ی تلاش ما گرد هم آوردن هنر دوستان است.

نقش نگار رسالت خود را در اتصال هنرمند به اثرش و عموم به علایقشان می‌بیند.

نقش نگار رسالت خود را در اتصال هنرمند به اثرش و عموم به علایقشان می‌بیند.

رسالت ما

رسالت و ارزش‌ها

ما در نقش نگار تلاش می‌کنیم با کاهش موانع ورود و دیده‌شدن، بستری برای استعدادهای جوان ایجاد کنیم تا هنر خود را در معرض دید جهانیان قرار دهند.

رسالت ما

رسالت و ارزش‌ها

ما در نقش نگار تلاش می‌کنیم با کاهش موانع ورود و دیده‌شدن، بستری برای استعدادهای جوان ایجاد کنیم تا هنر خود را در معرض دید جهانیان قرار دهند.

Contemporary Art

Exhibitions

Explore More

The New Guild

Artists

Explore list